info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Rob Verhofstad stelt zich voor

Iedere nieuwsbrief stelt een commissielid zichzelf voor aan de lezer. Deze keer is het de beurt aan Rob Verhofstad. Wellicht kent u Rob in zijn hoedanigheid als lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, of heeft u hem tijdens het seminar Gedragscode Hoger Onderwijs ontmoet. Aan het begin van elk hogeschooljaar spreek […]

➤ ➤ ➤

Seminar Gedragscode HO

Op 10 oktober 2018 heeft het seminar Gedragscode Hoger Onderwijs plaatsgevonden. Het was een waardevolle dag waar veel informatie is gedeeld. Er is open gesproken met onderwijsinstellingen, belanghebbende overheidspartijen en betrokken organisaties. Ervaringen en best practices zijn gedeeld en aandachtspunten geformuleerd. Er zijn twee thema‚Äôs besproken: in de ochtend stond het toelatingsbeleid van de onderwijsinstellingen […]

➤ ➤ ➤

Commissielid Jan-Albert Dop stelt zich aan u voor

Mijn universitaire loopbaan ben ik begonnen als Fulbright student voor een jaar aan een van die heel bijzondere kleine vierjarige colleges in de Verenigde Staten van hoog academisch niveau: Ursinus College, vlak bij Philadelphia, een paar uur van Manhattan. Als een van een klein groepje buitenlandse studenten ben ik daar ontvangen op een wijze waarvan […]

➤ ➤ ➤

Onderzoek informatievoorziening over de Gedragscode

Uit een onderzoek dat de Landelijke Commissie vorig jaar uitvoerde naar de informatievoorziening via de websites door enkele onderwijsinstellingen bleek dat vaak de (actuele) tekst van de Gedragscode ontbrak en er soms sprake was van verouderde informatie, links en brochures. Daarom heeft de Commissie in de afgelopen maanden de websites van alle 75 in het […]

➤ ➤ ➤

Aanvraag van de machtiging voorlopig verblijf in het kader van studie. Hoe werkt het bij de diplomatieke posten?

(tekst door Martijn van Lith senior beleidsmedewerker ministerie van Buitenlandse zaken) Als non-EU student studeren in Nederland. De inschrijving bij de hoger onderwijsinstelling is rond, de onderwijsinstelling heeft een aanvraag voor een verblijfsvergunning bij de IND voor de student ingediend en deze aanvraag is ingewilligd. Klaar dus om naar Nederland te gaan! Of in ieder […]

➤ ➤ ➤

Commissielid Karen Ali stelt zich voor

In principe behoor ik tot de doelgroep waar de instellingen van hoger onderwijs in de vorm van de Gedragscode afspraken over hebben gemaakt. Mijn naam is Karen Ali en ik zit op voordracht van de VSNU vanaf het begin in de commissie, eerst als plaatsvervangend lid en later als lid. Ik kwam naar Nederland in […]

➤ ➤ ➤

Seminar 2018 – Save the date 10 oktober 2018!

In 2016 heeft de Landelijke Commissie een seminar georganiseerd ten behoeve van de evaluatie van de Gedragscode. Tijdens het evenement is uitgebreid gesproken met de onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en andere belanghebbende partijen over de werking van de Gedragscode. Het seminar werd positief ontvangen en ook de Commissie kijkt met tevredenheid terug. Al snel deed de vraag […]

➤ ➤ ➤

Nieuw onderzoeksrapport: periodiek onderzoek informatievoorziening 2018

In de eerste maanden van 2018 heeft de Landelijke Commissie een onderzoek uitgevoerd naar de informatievoorziening op de websites van de onderwijsinstellingen. Het rapport is beschikbaar gesteld op de website van de Gedragscode. Vorig jaar is met de koepelorganisaties (NRTO, VH en VSNU) naar aanleiding van twee rapporten van de Commissie betreffende de informatievoorziening over […]

➤ ➤ ➤

Commissielid Frans Kuipers stelt zich voor

Ook in de komende edities van de nieuwsbrief zal telkens een commissielid zich aan u, de lezer, presenteren. Opdat u zich er van kunt overtuigen dat deze commissie, met haar buitensporig lange naam, door echte mensen wordt bevolkt en dat u iets meer beeld krijgt van de motieven en afwegingen die in het werk van […]

➤ ➤ ➤