info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Evaluatie Gedragscode HO

De oorspronkelijke planning was om in maart 2020 te starten met de evaluatie van de Gedragscode. Het proces was vastgesteld en de brief om de onderwijsinstellingen en andere belanghebbende (overheids)partijen te informeren stond klaar voor verzending. Maar toen had het Coronavirus ook Nederland in zijn greep. Het leek de Commissie niet gepast verder te gaan […]

➤ ➤ ➤

Het hoger onderwijs tijdens Corona: ervaringen van studenten en een commissielid

Hoe ervaren internationale studenten het om aan een Nederlandse onderwijsinstelling te studeren tijdens het Coronatijdperk? Voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld? En hoe gaat een van de commissieleden om met het werken vanuit huis en zijn vrijwel verlaten onderwijsinstelling? In dit artikel leest u de ervaringen van de internationale studenten Harsha Ramesh, Niamh Mitchell […]

➤ ➤ ➤

Onlangs gepubliceerde onderzoeksrapporten: Periodiek onderzoek informatievoorziening en onderzoek voorbereidend jaar

Periodiek onderzoek informatievoorziening Jaarlijks doet de Commissie onderzoek naar de informatievoorziening via de website van enkele onderwijsinstellingen. U kunt dan denken aan de informatievoorziening over onderwerpen als het onderwijsaanbod, de accreditatie van het onderwijs, de huisvesting van studenten, de interne klachtenprocedure(s) en de in de Gedragscode opgenomen verzoekschriftprocedure voor internationale studenten. Net als bij de […]

➤ ➤ ➤

Nieuwe Commissielid Karen Penninga stelt zich voor

Werkzaam bij een private onderwijsinstelling met studenten uit zo’n honderd verschillende landen en personeel afkomstig uit dertig verschillende landen, bevind ik mij al zestien jaar op bijna dagelijkse basis in een cultureel uiterst diverse omgeving. Zowel de internationale studenten als de kennismigranten staan voor een dynamische uitdaging. Namelijk, om met elkaar, op hun nieuwe thuisbasis, […]

➤ ➤ ➤

Update richtlijnen Gedragscode inzake Covid-19

Naar aanleiding van de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden heeft de Landelijke Commissie richtlijnen opgesteld over de toepassing van enkele bepalingen van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Op 14 december 2020 zijn de richtlijnen geactualiseerd. Het gaat daarbij om een verlenging van de richtlijn die ziet op de mogelijkheid tot […]

➤ ➤ ➤