info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Nieuwe versie Gedragscode

Begin 2016 is op initiatief van de Landelijke Commissie de evaluatie van de Gedragscode gestart. Een jaar later is het proces afgerond en kijken we tevreden terug op een zorgvuldig vormgegeven proces met als eindresultaat een nieuwe versie van de Gedragscode. In dit artikel is op een bondige wijze uiteengezet hoe het evaluatieproces is vormgegeven […]

➤ ➤ ➤

Publicatie twee nieuwe onderzoeken

Het afgelopen jaar heeft de Landelijke Commissie twee onderzoeken uitgevoerd naar de informatievoorziening aan de internationale student. Voor beide onderzoeken heeft de Commissie een selectie van 12 onderwijsinstellingen gebruikt, en daarbij de websites van de instellingen en enkele openbare registers geraadpleegd: het CROHO, de database van de NVAO, Studiekeuze123 en Studyfinder. In het eerste onderzoek […]

➤ ➤ ➤