info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Vervolg seminar Gedragscode HO

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de bevindingen die zijn opgedaan tijdens het seminar dat de Landelijke Commissie op 10 oktober 2018 in samenwerking met KBS, LOShbo, Nuffic en het UAF heeft mogen organiseren. Tijdens deze dag stonden twee thema‚Äôs centraal: het toelatingsbeleid van de hoger onderwijsinstellingen ten behoeve van niet-EER studenten […]

➤ ➤ ➤

Periodiek onderzoek informatievoorziening en gebruik sociale media

De Commissie voert jaarlijks een onderzoek uit naar de informatievoorziening via de website van een selectie van zes onderwijsinstellingen. Het gaat om informatievoorziening over het onderwijsaanbod, de accreditatie van het onderwijs, over huisvesting, de naamgeving van de instelling, de interne klachtenprocedure(s) en de in de Gedragscode opgenomen klachtenprocedure voor internationale studenten. Dit jaar heeft de […]

➤ ➤ ➤

Rob Verhofstad stelt zich voor

Iedere nieuwsbrief stelt een commissielid zichzelf voor aan de lezer. Deze keer is het de beurt aan Rob Verhofstad. Wellicht kent u Rob in zijn hoedanigheid als lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, of heeft u hem tijdens het seminar Gedragscode Hoger Onderwijs ontmoet. Aan het begin van elk hogeschooljaar spreek […]

➤ ➤ ➤