info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Gedragscode en reglement

Op deze pagina vindt u de meest recente versies van de Gedragscode Hoger Onderwijs, het Reglement, de Diplomalijst en de niet-limitatieve lijst met accreditatiesorganisaties.

Op 1 oktober 2022 is de herziene versie van de Gedragscode van kracht worden. De gewijzigde tekst geldt voor internationale studenten die zich na 1 oktober 2022 bij een onderwijsinstelling aanmelden. Artikel 5.2 (oud 4.2) van de Gedragscode bevat een tabel met geaccepteerde taaltesten. Deze tabel wordt op het moment van schrijven geactualiseerd. Het proces wordt toegelicht in het document Notitie Taaltabel Gedragscode. De Gedragscode 2017 zal voorlopig ook via deze pagina beschikbaar blijven.

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de gevolgen voor het hoger onderwijs hebben de Landelijk Commissie en de koepelorganisaties, in afstemming met de ministeries van OCW en J&V en de IND, een tijdelijke richtlijn vastgesteld die het mogelijk maakt de TOEFL iBT Home Edition taaltest af te leggen. Deze taaltest is tevens toegestaan in het kader van de Gedragscode wanneer taaltestcentra gesloten zijn of onbereikbaar vanwege onveilige situaties in een land. De richtlijn vindt u hieronder.

Daarnaast vindt u hier de niet-limitatieve lijst met accreditatieorganisaties die voldoen aan de vereisten van artikel 6.2 (oud 5.2) van de Gedragscode. De lijst is op 18 oktober 2017 met instemming van de koepelorganisaties vastgesteld door de Landelijke Commissie en is als bijlage bij de Gedragscode opgenomen.

 

Document
Gedragscode HO 2022
Gedragscode HO 2017
Notitie Taaltabel 2022
Reglement
Diplomalijst
Niet-limitatieve lijst accreditatieorganisaties
Richtlijn GC mbt TOEFL iBT Home Edition 
Samenvatting Gedragscode HO