info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Gedragscode en reglement

Op deze pagina vindt u de meest recente versies van de Gedragscode Hoger Onderwijs, de Bijlage taaltoetsen Gedragscode, de Norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode HO, de Procesbeschrijving valideren taaltoetsen 2024, het Reglement, het Beroepsreglement taaltabel, de Diplomalijst en de niet-limitatieve lijst met accreditatiesorganisaties.

Op 1 januari 2024 is een nieuwe versie van de Gedragscode Hoger Onderwijs van kracht. De grootste wijziging is de invoering van de Norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode HO, alsmede de hierbij horende Procesbeschrijving. De taaltabel Gedragscode is opgenomen in een bijlage die u tevens op deze pagina kunt vinden. Deze bijlage wordt jaarlijks geactualiseerd.

De Gedragscode HO 2022 blijft voorlopig via deze pagina beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de niet-limitatieve lijst met accreditatieorganisaties en de Richtlijn Gedragscode.

 

Documenten
Gedragscode HO 2024
Bijlage taaltoetsen Gedragscode januari 2024
Norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode 2024
Procesbeschrijving valideren taaltoetsen 2024
Reglement 2017
Beroepsreglement taaltabel 2024
Diplomalijst
Gedragscode HO 2022
Niet-limitatieve lijst accreditatieorganisaties
Richtlijn GC mbt TOEFL iBT Home EditionĀ 

 

In het geval van interpretatieverschillen tussen de Engelse en Nederlandse versie van bovengenoemde documenten, heeft de oorspronkelijke Nederlandse versie voorrang.