info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Update register Gedragscode

Uit onderzoek van de Commissie is gebleken dat twee onderwijsinstellingen, die in het register van de gedragscode zijn opgenomen, geen internationale studenten opleiden. Met deze instellingen is vervolgens contact gelegd. Beide instellingen gaven aan inderdaad geen internationale studenten op te leiden en dit ook niet van plan te zijn, noch anderszins belang te hebben bij […]

➤ ➤ ➤