info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Reacties koepels onderzoek voorbereidend jaar

In juni 2020 publiceerde de Landelijke Commissie haar onderzoek naar het voorbereidend jaar, zoals dat namens een aantal instellingen voor hoger onderwijs wordt aangeboden door enkele private aanbieders. De Commissie heeft in haar rapport aanbevelingen gedaan en de koepelorganisaties verzocht om haar uiterlijk 1 november 2020 een reactie te doen toekomen met betrekking tot de […]

➤ ➤ ➤