info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Gedragscode Internationale Student, Tien jaar succesvolle zelfregulering

Graag attenderen wij u op het artikel Gedragscode Hoger Onderwijs, Tien jaar succesvolle zelfregulering dat in nummer 3 is verschenen van het vakblad Hoger Onderwijs Management. In het artikel wordt de werking en achtergrond van de Gedragscode beschreven, waarna vervolgens wordt ingegaan op de evaluatie die in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden met als eindresultaat een nieuwe versie van de Gedragscode die per […]

➤ ➤ ➤

Nieuwe versie Gedragscode

Begin 2016 is op initiatief van de Landelijke Commissie de evaluatie van de Gedragscode gestart. Een jaar later is het proces afgerond en kijken we tevreden terug op een zorgvuldig vormgegeven proces met als eindresultaat een nieuwe versie van de Gedragscode. In dit artikel is op een bondige wijze uiteengezet hoe het evaluatieproces is vormgegeven […]

➤ ➤ ➤

Publicatie twee nieuwe onderzoeken

Het afgelopen jaar heeft de Landelijke Commissie twee onderzoeken uitgevoerd naar de informatievoorziening aan de internationale student. Voor beide onderzoeken heeft de Commissie een selectie van 12 onderwijsinstellingen gebruikt, en daarbij de websites van de instellingen en enkele openbare registers geraadpleegd: het CROHO, de database van de NVAO, Studiekeuze123 en Studyfinder. In het eerste onderzoek […]

➤ ➤ ➤

Successful seminar

  Op 12 oktober heeft in Utrecht het seminar van de Gedragscode plaatsgevonden. Tijdens het drukbezochte evenement is uitgebreid gesproken met de onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en andere belanghebbende partijen over de werking van de Gedragscode. Het doel van het seminar was om gezamenlijk de tekst van Gedragscode te actualiseren en te verbeteren daar waar nodig. Op […]

➤ ➤ ➤