info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Nieuw onderzoeksrapport: periodiek onderzoek informatievoorziening 2018

In de eerste maanden van 2018 heeft de Landelijke Commissie een onderzoek uitgevoerd naar de informatievoorziening op de websites van de onderwijsinstellingen. Het rapport is beschikbaar gesteld op de website van de Gedragscode. Vorig jaar is met de koepelorganisaties (NRTO, VH en VSNU) naar aanleiding van twee rapporten van de Commissie betreffende de informatievoorziening over […]

➤ ➤ ➤

Commissielid Frans Kuipers stelt zich voor

Ook in de komende edities van de nieuwsbrief zal telkens een commissielid zich aan u, de lezer, presenteren. Opdat u zich er van kunt overtuigen dat deze commissie, met haar buitensporig lange naam, door echte mensen wordt bevolkt en dat u iets meer beeld krijgt van de motieven en afwegingen die in het werk van […]

➤ ➤ ➤

Nieuw onderzoek: monitoring studievoortgang en begeleiding van internationale studenten

Een belangrijk artikel in de Gedragscode gaat over het monitoren van de studievoortgang van internationale studenten. Het betreft artikel 5.5, waarin deze norm is vastgelegd. Maar belangrijker is, dat in het artikel de zorgplicht tot uitdrukking wordt gebracht die onderwijsinstellingen voelen voor de internationale studenten die op hun instelling staan ingeschreven. Want met de komst […]

➤ ➤ ➤

Niet-limitatieve lijst met buitenlandse accreditatieorganisaties

Begin 2017 heeft de Landelijke Commissie een onderzoek gepubliceerd over de accreditatie van het onderwijsaanbod. Uit het onderzoek is gebleken dat er door de onderwijsinstellingen, naast accreditatie door de NVAO, gebruik gemaakt wordt van een aantal accreditaties afgegeven door buitenlandse organisaties. De hoofdregel is dat onderwijsinstellingen NVAO geaccrediteerd onderwijs aanbieden aan internationale studenten, maar de […]

➤ ➤ ➤

Het belang van een goede informatievoorziening

In april van dit jaar heeft de Landelijke Commissie haar bevindingen gepubliceerd van twee onderzoeken, uitgevoerd naar de informatievoorziening aan de internationale student. In het eerste onderzoek is onderzocht hoe de onderwijsinstellingen de internationale studenten informeren over het onderwijsaanbod. In het tweede hierop volgende onderzoek is onderzocht hoe de onderwijsinstellingen de studenten informeren over de kwaliteit […]

➤ ➤ ➤

Gedragscode Internationale Student, Tien jaar succesvolle zelfregulering

Graag attenderen wij u op het artikel Gedragscode Hoger Onderwijs, Tien jaar succesvolle zelfregulering dat in nummer 3 is verschenen van het vakblad Hoger Onderwijs Management. In het artikel wordt de werking en achtergrond van de Gedragscode beschreven, waarna vervolgens wordt ingegaan op de evaluatie die in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden met als eindresultaat een nieuwe versie van de Gedragscode die per […]

➤ ➤ ➤

Nieuwe versie Gedragscode

Begin 2016 is op initiatief van de Landelijke Commissie de evaluatie van de Gedragscode gestart. Een jaar later is het proces afgerond en kijken we tevreden terug op een zorgvuldig vormgegeven proces met als eindresultaat een nieuwe versie van de Gedragscode. In dit artikel is op een bondige wijze uiteengezet hoe het evaluatieproces is vormgegeven […]

➤ ➤ ➤

Publicatie twee nieuwe onderzoeken

Het afgelopen jaar heeft de Landelijke Commissie twee onderzoeken uitgevoerd naar de informatievoorziening aan de internationale student. Voor beide onderzoeken heeft de Commissie een selectie van 12 onderwijsinstellingen gebruikt, en daarbij de websites van de instellingen en enkele openbare registers geraadpleegd: het CROHO, de database van de NVAO, Studiekeuze123 en Studyfinder. In het eerste onderzoek […]

➤ ➤ ➤