info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Afscheid voorzitter Joris van Bergen en aantreden nieuwe voorzitter – Rullmann & Van Bergen

Geschreven door Monique Leegte  Een interview met de nieuwe (Paul Rullmann) en scheidend voorzitter (Joris van Bergen) van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs. Beide heren vertellen op verschillende momenten via het digitale scherm over hun oude en nieuwe rol en hoe zij de toekomst voor zich zien. Rullmann: “Even de boel instellen, ja het […]

➤ ➤ ➤

Onlangs gepubliceerde onderzoeksrapporten: Minderjarige studenten en verschoonbare redenen

Onderzoek Minderjarige studenten Eind vorig jaar heeft de Landelijke Commissie (LC) alle in het register van de Gedragscode opgenomen onderwijsinstellingen een digitale enquête toegestuurd met een vragenlijst over minderjarige internationale studenten. Want elk jaar studeert er in het Nederlandse hoger onderwijs een aantal internationale studenten, waarvan een deel kort na de start van het studiejaar […]

➤ ➤ ➤

Korte update evaluatie Gedragscode HO

In een eerdere editie van deze nieuwsbrief bracht de Landelijke Commissie u op de hoogte van de start van de evaluatie van de Gedragscode, evenals over de vormgeving en de raadpleging van de verschillende bij de Gedragscode belanghebbende partijen. Met dit bericht wenst de Commissie u op de hoogte te houden van de voortgang. De […]

➤ ➤ ➤