info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Evaluatie Gedragscode Hoger Onderwijs: aanbevelingen van Victor Rutgers

Op het moment van schrijven wordt de tekst en werking van de Gedragscode Hoger Onderwijs herzien. Onderdeel van de evaluatie zijn tevens de onderlinge verhoudingen tussen en de rollen van de Commissie, het secretariaat en de koepelorganisaties, alsmede van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De […]

➤ ➤ ➤