info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Onderzoeksrapporten

Document Jaar
Rapportage aanwezigheid Gedragscode HO en klachtenprocedure op websites 2023 2023
Periodiek Onderzoek Informatievoorziening 2023 2023
Trendrapportage onderzoek informatievoorziening 2018-2022  2023
Periodiek Onderzoek Informatievoorziening 2022 2022
Periodiek Onderzoek Informatievoorziening 2021 2021
Onderzoek Minderjarige studenten 2021
Onderzoek Verschoonbare redenen 2021
Periodiek Onderzoek Informatievoorziening 2020 2020
Onderzoek Voorbereidend jaar 2020
Managementsamenvatting Onderzoek Voorbereidend jaar 2020
Periodiek Onderzoek Informatievoorziening en gebruik Social Media 2019 2019
Onderzoek Maastricht School of Management 2018
Periodiek Onderzoek Informatievoorziening 2018 2018
Management Summary Onderzoeken Onderwijsaanbod en Accreditatie Onderwijsaanbod 2017
Onderzoek Onderwijsaanbod 2017
Onderzoek Accreditatie Onderwijsaanbod 2017
Onderzoek EuroPort Business School 2014
 Onderzoek voorlichting websites 2013
 Onderzoek EuroPort Business School 2012
 Onderzoek Maastricht School of Management 2012
 Onderzoek voorbereidend jaar en taaleis NL 2012
 Onderzoek voorlichting internationale studenten 2011
 Onderzoek voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011
 Onderzoek Arabische studenten geneeskunde 2011
 Onderzoek taaleis kunstonderwijs 2011
 Onderzoek European University (EUPE) 2010
 Onderzoek Arabische studenten Geneeskunde 2008