info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Afscheid voorzitter Joris van Bergen en aantreden nieuwe voorzitter – Rullmann & Van Bergen

Geschreven door Monique Leegte  Een interview met de nieuwe (Paul Rullmann) en scheidend voorzitter (Joris van Bergen) van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs. Beide heren vertellen op verschillende momenten via het digitale scherm over hun oude en nieuwe rol en hoe zij de toekomst voor zich zien. Rullmann: “Even de boel instellen, ja het […]

➤ ➤ ➤

Onlangs gepubliceerde onderzoeksrapporten: Minderjarige studenten en verschoonbare redenen

Onderzoek Minderjarige studenten Eind vorig jaar heeft de Landelijke Commissie (LC) alle in het register van de Gedragscode opgenomen onderwijsinstellingen een digitale enquête toegestuurd met een vragenlijst over minderjarige internationale studenten. Want elk jaar studeert er in het Nederlandse hoger onderwijs een aantal internationale studenten, waarvan een deel kort na de start van het studiejaar […]

➤ ➤ ➤

Korte update evaluatie Gedragscode HO

In een eerdere editie van deze nieuwsbrief bracht de Landelijke Commissie u op de hoogte van de start van de evaluatie van de Gedragscode, evenals over de vormgeving en de raadpleging van de verschillende bij de Gedragscode belanghebbende partijen. Met dit bericht wenst de Commissie u op de hoogte te houden van de voortgang. De […]

➤ ➤ ➤

Jaarverslag 2020 LC

De Landelijke Commissie blikt in haar Jaarverslag terug op haar activiteiten van het afgelopen jaar en de meeste relevante ontwikkelingen. Ook leest u over de wijzigingen in het register. Het Jaarverslag 2020 vindt u hier.

➤ ➤ ➤

Update evaluatie Gedragscode HO

Achter de schermen is hard gewerkt aan de evaluatie van de Gedragscode Hoger Onderwijs. De instellingen zijn geïnformeerd, en ook in de nieuwsbrief heeft de Landelijke Commissie (LC) aandacht besteed aan de evaluatie. Daarnaast heeft de ambtelijke werkgroep – bestaand uit vertegenwoordigers van de NRTO, VH en VSNU, alsmede het secretariaat van de LC – […]

➤ ➤ ➤

Evaluatie Gedragscode HO

De oorspronkelijke planning was om in maart 2020 te starten met de evaluatie van de Gedragscode. Het proces was vastgesteld en de brief om de onderwijsinstellingen en andere belanghebbende (overheids)partijen te informeren stond klaar voor verzending. Maar toen had het Coronavirus ook Nederland in zijn greep. Het leek de Commissie niet gepast verder te gaan […]

➤ ➤ ➤

Het hoger onderwijs tijdens Corona: ervaringen van studenten en een commissielid

Hoe ervaren internationale studenten het om aan een Nederlandse onderwijsinstelling te studeren tijdens het Coronatijdperk? Voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld? En hoe gaat een van de commissieleden om met het werken vanuit huis en zijn vrijwel verlaten onderwijsinstelling? In dit artikel leest u de ervaringen van de internationale studenten Harsha Ramesh, Niamh Mitchell […]

➤ ➤ ➤

Onlangs gepubliceerde onderzoeksrapporten: Periodiek onderzoek informatievoorziening en onderzoek voorbereidend jaar

Periodiek onderzoek informatievoorziening Jaarlijks doet de Commissie onderzoek naar de informatievoorziening via de website van enkele onderwijsinstellingen. U kunt dan denken aan de informatievoorziening over onderwerpen als het onderwijsaanbod, de accreditatie van het onderwijs, de huisvesting van studenten, de interne klachtenprocedure(s) en de in de Gedragscode opgenomen verzoekschriftprocedure voor internationale studenten. Net als bij de […]

➤ ➤ ➤

Nieuwe Commissielid Karen Penninga stelt zich voor

Werkzaam bij een private onderwijsinstelling met studenten uit zo’n honderd verschillende landen en personeel afkomstig uit dertig verschillende landen, bevind ik mij al zestien jaar op bijna dagelijkse basis in een cultureel uiterst diverse omgeving. Zowel de internationale studenten als de kennismigranten staan voor een dynamische uitdaging. Namelijk, om met elkaar, op hun nieuwe thuisbasis, […]

➤ ➤ ➤