info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Commissielid Karen Ali stelt zich voor

In principe behoor ik tot de doelgroep waar de instellingen van hoger onderwijs in de vorm van de Gedragscode afspraken over hebben gemaakt. Mijn naam is Karen Ali en ik zit op voordracht van de VSNU vanaf het begin in de commissie, eerst als plaatsvervangend lid en later als lid. Ik kwam naar Nederland in […]

➤ ➤ ➤

Seminar 2018 – Save the date 10 oktober 2018!

In 2016 heeft de Landelijke Commissie een seminar georganiseerd ten behoeve van de evaluatie van de Gedragscode. Tijdens het evenement is uitgebreid gesproken met de onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en andere belanghebbende partijen over de werking van de Gedragscode. Het seminar werd positief ontvangen en ook de Commissie kijkt met tevredenheid terug. Al snel deed de vraag […]

➤ ➤ ➤

Nieuw onderzoeksrapport: periodiek onderzoek informatievoorziening 2018

In de eerste maanden van 2018 heeft de Landelijke Commissie een onderzoek uitgevoerd naar de informatievoorziening op de websites van de onderwijsinstellingen. Het rapport is beschikbaar gesteld op de website van de Gedragscode. Vorig jaar is met de koepelorganisaties (NRTO, VH en VSNU) naar aanleiding van twee rapporten van de Commissie betreffende de informatievoorziening over […]

➤ ➤ ➤