info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Richtlijnen met betrekking tot artikel 4.2 en artikel 5.5 van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs

De richtlijnen zijn vastgesteld op 15 april 2020 en geldig gedurende de periode waarin de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden van kracht zijn. Aanleiding Naar aanleiding van de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden spelen bij de onderwijsinstellingen een aantal vragen over de toepassing van de bepalingen van de Gedragscode Internationale Student […]

➤ ➤ ➤