info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

De leden van de internationale studenten adviesraad stellen zich aan u voor!

In de Gedragscode versie 2022 is de basis gelegd voor een internationale studenten adviesraad. Het is een lang gekoesterde wens van de Commissie om internationale studenten op structurele wijze bij haar werkzaamheden te betrekken, maar de vraag bleef hoe?! Victor Rutgers heeft aanbevolen een internationale studenten adviesraad in te richten. De internationale studenten adviesraad kan […]

➤ ➤ ➤

Verkenning samenwerking met agenten

Een zorgvuldig ingerichte wervings- en selectieprocedure via gecontracteerde agenten biedt onderwijsinstellingen houvast. Ook is deze procedure in het belang van de internationale student, want een goede en betrouwbare agent kan de potentiële studenten goed voorlichten. De Landelijke Commissie is naar aanleiding van het advies van Rutgers gestart met een verkenning naar de samenwerking tussen onderwijsinstellingen […]

➤ ➤ ➤

De eindstreep is in het zicht! Evaluatie Gedragscode HO

Ongeveer anderhalf jaar geleden is de Commissie in samenwerking met de koepelorganisaties gestart met de evaluatie van de tekst en werking van de Gedragscode Hoger Onderwijs. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de input en suggesties uit het veld. Daarnaast is het functioneren van de Commissie, registerbeheerder, het secretariaat en de koepelorganisaties geëvalueerd. Om te […]

➤ ➤ ➤

Evaluatie Gedragscode Hoger Onderwijs: aanbevelingen van Victor Rutgers

Op het moment van schrijven wordt de tekst en werking van de Gedragscode Hoger Onderwijs herzien. Onderdeel van de evaluatie zijn tevens de onderlinge verhoudingen tussen en de rollen van de Commissie, het secretariaat en de koepelorganisaties, alsmede van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De […]

➤ ➤ ➤

Korte update evaluatie Gedragscode HO

Een half jaar geleden publiceerde de Commissie haar laatste nieuwsbericht over de evaluatie van de tekst van de Gedragscode en het functioneren van de bij de Gedragscode betrokken partijen. In dit bericht vertelden we onder meer over de vormgeving van de evaluatie, de wijze waarop de onderwijsinstellingen en andere belanghebbende partijen bij de Gedragscode zijn […]

➤ ➤ ➤

Gepubliceerd onderzoeksrapport: periodiek onderzoek informatievoorziening

De Landelijke Commissie vindt het belangrijk dat internationale studenten zo volledig mogelijk geïnformeerd worden voor zij naar Nederland komen om te studeren. Op deze manier kan de student een juiste keuze voor Nederland, de onderwijsinstelling en de specifieke opleiding maken. Om deze reden doet de Commissie ieder jaar onderzoek naar de informatievoorziening aan de internationale […]

➤ ➤ ➤

2021 loopt op z’n eind

We zitten alweer in December van 2021. Hét moment om ook vanuit de Landelijke Commissie Gedragscode terug en vooruit te blikken. 2021 was alweer het tweede coronajaar. Ook voor het internationaal studeren leverde dat allerlei beperkingen op. De toelatingsprocedures en de taaltoetsen lopen inmiddels zonder al te veel haperingen, – vanwege aanpassingen die reeds in […]

➤ ➤ ➤

Afscheid voorzitter Joris van Bergen en aantreden nieuwe voorzitter – Rullmann & Van Bergen

Geschreven door Monique Leegte  Een interview met de nieuwe (Paul Rullmann) en scheidend voorzitter (Joris van Bergen) van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs. Beide heren vertellen op verschillende momenten via het digitale scherm over hun oude en nieuwe rol en hoe zij de toekomst voor zich zien. Rullmann: “Even de boel instellen, ja het […]

➤ ➤ ➤

Onlangs gepubliceerde onderzoeksrapporten: Minderjarige studenten en verschoonbare redenen

Onderzoek Minderjarige studenten Eind vorig jaar heeft de Landelijke Commissie (LC) alle in het register van de Gedragscode opgenomen onderwijsinstellingen een digitale enquête toegestuurd met een vragenlijst over minderjarige internationale studenten. Want elk jaar studeert er in het Nederlandse hoger onderwijs een aantal internationale studenten, waarvan een deel kort na de start van het studiejaar […]

➤ ➤ ➤