info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Documenten

De Gedragscode en het bijbehorende reglement zijn sinds de inwerkingtreding in 2006 vijf keer herzien. De huidige tekst en de voorgaande versies treft u op deze pagina aan onder Gedragscode en reglementen. Ook uitspraken in klachtprocedures, onderzoeksrapporten en jaarverslagen van de Landelijke Commissie kunt u hier vinden.