info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Stand van zaken herziening taaltabel

In de notitie taaltabel, die tezamen met de nieuwe tekst van de Gedragscode is verspreid, is aangekondigd dat de onderwijskoepels (UNL, VH en NRTO) en de Landelijke Commissie Gedragscode (LCG) een procedure inrichten die het mogelijk maakt dat taaltoetsen van verschillende taaltestaanbieders toegevoegd kunnen worden aan de taaltabel, welke is vastgelegd in artikel 5.2 van […]

➤ ➤ ➤

Periodiek onderzoek informatievoorziening

Ieder jaar voert de Landelijke Commissie Gedragscode (LCG) een onderzoek uit naar de kwaliteit van de informatievoorziening op de websites van zes onderwijsinstellingen die de Gedragscode ondertekend hebben. Gelet op de zorgplicht vanuit de onderwijsinstellingen acht de LCG het in samenspraak met de koepelorganisaties VH, UNL en NRTO van belang jaarlijks te onderzoeken in hoeverre […]

➤ ➤ ➤

Internationale studentenadviesraad

Geschreven door SAB,  Liliana and Aysun On September 14th the Student Advisory Board (hereafter: SAB) had the honor to come together and officially meet. The encounter was pleasant and fruitful as we got to know each other more and share the story of our journeys in the Netherlands as international students. The National Commission (hereafter: […]

➤ ➤ ➤