info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975 - by appointment only
Menu

Aanmelden register

Inschrijving in het register van de Gedragscode is een voorwaarde voor het erkend referentschap en daarmee voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor uw internationale studenten van buiten de EU. Daarnaast is opname in het register vereist indien u wilt dat uw instelling of onderwijsprogramma’s deel uitmaken van de generieke promotieactiviteiten van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland door Nuffic.

U kunt uw instelling aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar de Dienst Uitvoering Onderwijs. Het adres staat op het formulier. Zodra wij uw aanmelding ontvangen, nemen we contact met u op en voltooien we de aanmelding. Dit kan uiteraard alleen als uw instelling voldoet aan de Gedragscode.

Aanmeldformulier register Gedragscode