info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Studievoortgangsvereiste en herinschrijving internationale student

De Landelijke Commissie heeft van een onderwijsinstelling een signaal ontvangen over het verzoek tot herinschrijving van een internationale non-EU student. De student was in het afgelopen jaar door diezelfde instelling afgemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat hij niet voldeed aan het studievoortgangsvereiste. De instelling kon de herinschrijving van deze student niet weigeren, ook […]

➤ ➤ ➤

Evaluatie Gedragscode

Het afgelopen half jaar heeft voor de Landelijke Commissie grotendeels in het teken gestaan van de evaluatie van de Gedragscode. De evaluatie heeft als doel de uitvoering van de Gedragscode bij te sturen door de tekst waar nodig aan te scherpen of te verduidelijken. De Commissie ziet voor de onderwijsinstellingen als ondertekenaar en gebruiker van […]

➤ ➤ ➤