info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Nieuwe versie Gedragscode HO 2024

Per 1 januari 2024 treedt ┬áin werking. In 2022 is als gevolg van een intensieve evaluatie een nieuwe versie van de gedragscode HO vastgesteld. De reden dat na een jaar wederom een nieuwe tekst is vastgesteld volgt uit een van de aanbevelingen uit de hiervoor genoemde evaluatie om de taaltabel zoals vastgelegd in de gedragscode […]

➤ ➤ ➤

Informatie over de gedragscode en klachtenprocedures op de websites van onderwijsinstellingen

Informatievoorziening over de gedragscode en over de instellingseigen klachtenprocedures Per oktober 2022 is een geactualiseerde versie van de Gedragscode internationale student hoger onderwijs van kracht, vastgesteld na een zorgvuldige evaluatie. Afgelopen zomer heeft de Landelijke Commissie Gedragscode HO onderzocht of de informatievoorziening over de gedragscode op de websites van de onderwijsinstellingen ook geactualiseerd was. Omdat […]

➤ ➤ ➤

International Students Advisory Board

As of September 1 2023, the National Commission has appointed three new members to the International Students Advisory Board. This brings the council to full strength. The members introduce themselves to you in the text below. Ato Mensah Meet Ato, a vibrant student enrolled in the Communications program at HAN University of Applied Sciences. Ato […]

➤ ➤ ➤