info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Een verzoekschrift indienen

U kunt bij de Landelijke Commissie een  verzoekschrift indienen wanneer u van mening bent dat een instelling de Gedragscode niet correct naleeft. Als u student bent, kunt u een verzoekschrift voorleggen aan de Landelijke Commissie, maar ook een onderwijsinstelling (of een andere organisatie) kan een beroep doen op bemiddeling door de Commissie. Het is van belang dat u de klacht eerst voorlegt aan de betreffende instelling. Pas na het doorlopen van de klachtprocedure bij de instelling, kunt u het verzoekschrift voorleggen aan de Landelijke Commissie.

Hieronder treft u een voorbeeld-verzoekschrift aan dat u verder kunt aanvullen met uw eigen gegevens. U kunt het ingevulde formulier zenden naar info@internationalstudy.nl.

format verzoekschrift NLMicrosoft-Word-2013-icon

Meer informatie? Kijk dan deze korte film. Hierin wordt toegelicht wie, wanneer en hoe een verzoekschrift kan worden ingediend bij de Landelijke Commissie. De film is ontwikkeld door drie studenten van de Hanzehogeschool Groningen in het kader van hun opleiding.