info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Informatiepakket taaltoetsaanbieders

Paragraaf 5 van de nieuwe versie van de Gedragscode 2024 voorziet in de introductie van de Norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode Hoger Onderwijs. Met de introductie van deze norm, is de tabel waarin de taaltoetsen zijn opgenomen uit de tekst van de Gedragscode gehaald en opgenomen in de Bijlage taaltoetsen Gedragscode. Voorgaande verlangde een aanpassing van de tekst van de Gedragscode. De drie koepelorganisaties en de Landelijke Commissie hebben ingestemd met de nieuwe versie Gedragscode 2024. Dit heeft als gevolg dat een nieuwe versie van de Gedragscode, inclusief norm, procesbeschrijving en taaltabel per 1 januari 2024 van kracht zijn geworden. Vanaf dit moment is het mogelijk om aanmeldingen van taaltoetsaanbieders in behandeling te nemen overeenkomstig de daartoe opgestelde Norm taaltoetsen Gedragscode HO 2024.

In de documenten hieronder is de benodigde informatie ter beschikking gesteld:

  1. Gedragscode HO 2024
  2. Bijlage taaltoetsen Gedragscode jan 2024
  3. Norm taaltoetsen taaltabel Gedragscode HO 2024
  4. Procesbeschrijving valideren taaltoetsen 2024
  5. Stappenplan aanvraagprocedure opname bijlage taaltabel Gedragscode HO
  6. Aanmeldformulier voor de bijlage taaltoetsen Gedragscode HO

 

 

Voor een goed begrip van de procedure verzoeken we u de documenten goed te lezen, met name het stappenplan geeft een duidelijk overzicht van de procedure.

In het geval van verschil in interpretatie tussen de Engelse en Nederlandse versies van bovengenoemde documenten, prevaleert de Nederlandse versie.