Verkenning samenwerking met agenten

Een zorgvuldig ingerichte wervings- en selectieprocedure via gecontracteerde agenten biedt onderwijsinstellingen houvast. Ook is deze procedure in het belang van de internationale student, want een goede en betrouwbare agent kan de potentiële studenten goed voorlichten. De Landelijke Commissie is naar aanleiding van het advies van Rutgers gestart met een verkenning naar de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gecontracteerde agenten. De verkenning dient onderwijsinstellingen te ondersteunen in hun inspanningen om grip te krijgen op de kwaliteit van de werving van internationale studenten door gecontracteerde agenten. De hoofdvraag van de verkenning is: ‘Hoe geef je de samenwerking tussen de onderwijsinstelling en gecontracteerde agent op een effectieve manier vorm?

Om te achterhalen wat precies de behoefte van onderwijsinstellingen is, is het van belang eerst een goed beeld te vormen van eventuele moeilijkheden die de onderwijsinstellingen ervaren. Ook is het nuttig succesvolle manieren van samenwerking met gecontracteerde agenten te bespreken. Daartoe zullen er verscheidene gesprekken met medewerkers van onderwijsinstellingen plaatsvinden. Indien u graag uw best practices, vragen of problemen rond de samenwerking met agenten wilt delen, dan kunt u contact opnemen met het bureau van de Landelijke Commissie via info@internationalstudy.nl. Belangrijk is dat de rol van de gecontracteerde agent voor deze verkenning ‘smal’ wordt geïnterpreteerd, de focus wordt nadrukkelijk gelegd op de wervings- en selectieactiviteiten van de gecontracteerde agent.

De vraag vanuit het veld en opbrengst van de oriënterende gespreksrondes wordt uitgewerkt in enkele thematische onderwerpen. Deze thema’s worden vervolgens in de vorm van (online) workshops gedeeld met belangstellende personen en partijen. Praktische informatie voor deze thematische sessies wordt na afronding van de oriënterende gesprekken met u gedeeld. De Landelijke Commissie hoopt op interessante thematische sessies waar belangstellenden volop ervaringen met elkaar kunnen delen en bespreken!