info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Commissielid Frans Kuipers stelt zich voor

Ook in de komende edities van de nieuwsbrief zal telkens een commissielid zich aan u, de lezer, presenteren. Opdat u zich er van kunt overtuigen dat deze commissie, met haar buitensporig lange naam, door echte mensen wordt bevolkt en dat u iets meer beeld krijgt van de motieven en afwegingen die in het werk van […]

➤ ➤ ➤

Nieuw onderzoek: monitoring studievoortgang en begeleiding van internationale studenten

Een belangrijk artikel in de Gedragscode gaat over het monitoren van de studievoortgang van internationale studenten. Het betreft artikel 5.5, waarin deze norm is vastgelegd. Maar belangrijker is, dat in het artikel de zorgplicht tot uitdrukking wordt gebracht die onderwijsinstellingen voelen voor de internationale studenten die op hun instelling staan ingeschreven. Want met de komst […]

➤ ➤ ➤

Niet-limitatieve lijst met buitenlandse accreditatieorganisaties

Begin 2017 heeft de Landelijke Commissie een onderzoek gepubliceerd over de accreditatie van het onderwijsaanbod. Uit het onderzoek is gebleken dat er door de onderwijsinstellingen, naast accreditatie door de NVAO, gebruik gemaakt wordt van een aantal accreditaties afgegeven door buitenlandse organisaties. De hoofdregel is dat onderwijsinstellingen NVAO geaccrediteerd onderwijs aanbieden aan internationale studenten, maar de […]

➤ ➤ ➤