info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Verzoekschriften

De Gedragscode bevat een verzoekschriftenprocedure. Instellingen of internationale studenten kunnen een verzoekschrift indienen bij de Landelijke Commissie wanneer zij van mening zijn dat de Gedragscode niet wordt nageleefd. De Landelijke Commissie neemt het verzoekschrift in behandeling volgens de procedure die is beschreven in de Gedragscode en het bijbehorende reglement.

U vindt de door de Landelijke Commissie behandelde verzoekschriften hier.