info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

De leden van de internationale studenten adviesraad stellen zich aan u voor!

In de Gedragscode versie 2022 is de basis gelegd voor een internationale studenten adviesraad. Het is een lang gekoesterde wens van de Commissie om internationale studenten op structurele wijze bij haar werkzaamheden te betrekken, maar de vraag bleef hoe?! Victor Rutgers heeft aanbevolen een internationale studenten adviesraad in te richten. De internationale studenten adviesraad kan […]

➤ ➤ ➤

Verkenning samenwerking met agenten

Een zorgvuldig ingerichte wervings- en selectieprocedure via gecontracteerde agenten biedt onderwijsinstellingen houvast. Ook is deze procedure in het belang van de internationale student, want een goede en betrouwbare agent kan de potentiĆ«le studenten goed voorlichten. De Landelijke Commissie is naar aanleiding van het advies van Rutgers gestart met een verkenning naar de samenwerking tussen onderwijsinstellingen […]

➤ ➤ ➤

De eindstreep is in het zicht! Evaluatie Gedragscode HO

Ongeveer anderhalf jaar geleden is de Commissie in samenwerking met de koepelorganisaties gestart met de evaluatie van de tekst en werking van de Gedragscode Hoger Onderwijs. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de input en suggesties uit het veld. Daarnaast is het functioneren van de Commissie, registerbeheerder, het secretariaat en de koepelorganisaties geĆ«valueerd. Om te […]

➤ ➤ ➤