Korte update evaluatie Gedragscode HO

In een eerdere editie van deze nieuwsbrief bracht de Landelijke Commissie u op de hoogte van de start van de evaluatie van de Gedragscode, evenals over de vormgeving en de raadpleging van de verschillende bij de Gedragscode belanghebbende partijen. Met dit bericht wenst de Commissie u op de hoogte te houden van de voortgang.

De afgelopen maanden is de tekst van de Gedragscode geĆ«valueerd en is geĆÆdentificeerd welke bepalingen dienen te worden gewijzigd. In dat kader bent u mogelijk als medewerker van een onderwijsinstelling benaderd door de vertegenwoordigers van de NRTO, Vereniging Hogescholen of de VSNU. De instellingen die niet worden vertegenwoordigd door een koepelorganisatie zijn schriftelijk benaderd en gevraagd input te leveren. Daarnaast heeft het secretariaat van de Commissie een sessie georganiseerd tijdens een van de online Mobstacles dagen. De ervaringen, evenals de onlangs door de Commissie uitgevoerde onderzoeken, hebben bijgedragen aan een overzichtelijke opsomming van onderwerpen die op het moment van schrijven door vertegenwoordigers van de koepelorganisaties en de het secretariaat van de Commissie nader worden uitgewerkt in concrete tekstvoorstellen voor wijziging van de tekst van de Gedragscode, zie eerder bericht.

Begin mei 2021 is een start gemaakt met het tweede deel van de evaluatie. Dit onderdeel richt zich op het functioneren van, de verhoudingen tussen en rollen van de Commissie, het secretariaat, de registerbeheerder en de koepelorganisaties, alsmede de ministeries van OCW, J&V en de IND. Ook dit onderdeel is gericht op het optimaliseren van de werking van de Gedragscode. Aangezien het over het eigen functioneren gaat is een onafhankelijk adviseur verzocht om advies te geven. De adviseur zal in de komende maanden gesprekken voeren om zijn advies vorm te geven. De resultaten van het advies worden daar waar mogelijk worden verwerkt in de tekst van de Gedragscode.

We zullen u onder meer op de hoogte houden van de voortgang via deze nieuwsbrief. Daarnaast ontvangt u bericht wanneer er een nieuwe versie van de Gedragscode is vastgesteld. Heeft u in de tussentijd vragen, of suggesties voor de evaluatie? Dan kunt contact opnemen met de verantwoordelijke beleidsadviseur van uw koepelorganisatie of het secretariaat van de Commissie.