Elisabeth Minnemann stelt zich voor

Geschreven door Elisabeth Minnemann

Per 1 september 2023 is Elisabeth Minnemann, voorzitter van De Haagse Hogeschool, toegetreden tot de Landelijke Commissie Gedragscode HO. Zij vertegenwoordigt als lid het hoger beroepsonderwijs en vervult binnen de commissie ook de rol van vicevoorzitter. Graag stelt zij zich in deze nieuwsbrief aan u voor.

“Internationalisering is een onmiskenbare kracht voor het Nederlandse hoger onderwijs. Ik kan me geen kenniseconomie voorstellen zonder internationaal talent en zonder internationale kennis. Internationalisering levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Graag vertel ik iets over wat voor mij de waarde is van internationalisering en hoe wij die kunnen versterken via onderlinge afspraken in de gedragscode.

Internationale ervaring verrijkt en maakt ons beter

International classroom
Ik zie elke dag hoe internationalisering het onderwijs en onderzoek verrijkt. Of het nu gaat om het nieuwste onderzoek naar quantumtechnologie of om de taalvaardigheid en culturele sensitiviteit bij onze studenten. Via internationalisering dragen we bij aan een international classroom, voor onze Nederlandse studenten én voor talenten elders. Daarmee ontsluiten we kennis over en weer. Met de international classroom brengen wij voor onze studenten waar ze ook vandaan komen een diversiteit in perspectieven en verschillende manieren om naar de wereld te kijken.

Cruciaal voor de economie
Naast de waarde van de international classroom waarin verschillende perspectieven bij elkaar komen zodat studenten zich als wereldburger kunnen ontwikkelen, hebben wij hoogopgeleide internationale professionals dringend nodig als antwoord op de huidige en toekomstige uitdagingen, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt. Onze economische kracht wortelt al generaties lang in onze internationale relaties. De internationale alumni nemen hun ervaring mee in hun toekomst als Holland Ambassadors. Daarnaast is de economische impact van onze internationale alumni studenten die in NL blijven van 1,5 miljard niet te onderschatten. Onze toppositie als internationaal onderwijsland is hierbij een belangrijke troef.

Toen ik 27 jaar geleden naar Nederland kwam, was ik zo onder de indruk van de openheid en ruimdenkendheid die ik aantrof. Ik ben ontzettend trots dat ons hoger onderwijs op veel plekken dat nog steeds is. Ik hoop van harte dat wij de kracht die erin sluimert kunnen uitdragen door de geweldige voorbeelden van onze community en ons onderwijs en onderzoek te delen.

Internationale context
We zien dat internationalisering, niet alleen in het hoger onderwijs, onder druk staat. Het afgelopen jaar is deze discussie over het aantal internationale studenten tot een hoogtepunt gekomen.

Zelfregulering
Het raakt ons als internationaal georiënteerde gemeenschap dat in het debat de waarde van internationalisering wordt betwijfeld. Om de waarde van ons internationaal onderwijs te beschermen moeten wij nu vooral ruimte behouden om zelf verstandig met de situatie om te gaan. Nederland heeft een krachtig stelsel opgebouwd rond studiemigratie. Bijzonder is dat we naast de wetgeving een grote rol hebben voor de sector zelf: zelfregulering van studiemigratie in de vorm van erkend referentschap, een gedragscode en een Landelijke Commissie. Dat is een grote verworvenheid die we moeten koesteren. En een verantwoordelijkheid die we moeten waarmaken. Want zelfregie werkt alleen als we elkaar houden aan afspraken. Ik kijk ernaar uit om dat proactief te doen als Landelijke Commissie. Met thematische onderzoeken naar informatievoorziening en toelating bijvoorbeeld. In een tijd waarin studiemigratie onterecht onder vuur ligt is dat belangrijker dan ooit. Wij nemen onze rol als sector.

Permanente waarborg
We moeten de zorgen rondom huisvesting en volle zalen niet laten prevaleren boven het lange termijneffect van internationalisering en een internationale studentenpopulatie: de verbinding tussen mensen. Waar de huidige geopolitieke ontwikkelingen juist segregatie stimuleren, kan met name het onderwijs als soft power blijven verbinden over grenzen heen. De discussie over internationalisering gaat daarmee over veel meer dan het ontvangen en ondersteunen van internationale studenten in Nederland. Het gaat over de noodzaak om studenten, Nederlands én internationaal, met elkaar in contact te brengen en respect te laten ontwikkelen voor elkaars kijk op persoonlijke ontwikkeling en welvaart.

Het is aan ons om die waarde, in al haar dimensies, tastbaar te maken. En om daar als Landelijke Commissie een permanente waarborg op te zijn.”Elisabeth Minnemann