Update register Gedragscode

Uit onderzoek van de Commissie is gebleken dat twee onderwijsinstellingen, die in het register van de gedragscode zijn opgenomen, geen internationale studenten opleiden. Met deze instellingen is vervolgens contact gelegd. Beide instellingen gaven aan inderdaad geen internationale studenten op te leiden en dit ook niet van plan te zijn, noch anderszins belang te hebben bij opname in het gedragscoderegister. In goed overleg is vervolgens besloten de inschrijvingen niet te continueren.

De Commissie heeft daarom DUO, in haar rol als registerbeheerder, gevraagd de inschrijvingen in het gedragscoderegister van Iselinge Hogeschool en Instituut Notenboom per 1 januari 2024 door te halen.