Update register Gedragscode

De Landelijke Commissie Gedragscode HO heeft in november 2023 met zorg kennis genomen van berichtgeving in de media over internationale studenten die de opleiding Bachelor of Nursing Internationaal bij Avans+ volgen of hebben gevolgd. De Commissie heeft Avans+ verzocht informatie te verschaffen over de wijze waarop Avans+ invulling geeft aan naleving van de Gedragscode Internationale Student HO. Avans+ heeft de Commissie schriftelijk van relevante informatie voorzien. Vervolgens heeft de Commissie Avans+ uitgenodigd om in een gesprek een aantal zaken toe te lichten.

Na zorgvuldige beschouwing en weging van alle informatie, heeft de Commissie besloten Avans+ de maatregel ‘verwijdering uit het gedragscode-register’ voor de duur van ten minste twee jaar op te leggen. De Commissie is van oordeel dat Avans+ ernstig tekort geschoten is in het naleven van de Gedragscode. Deze zware maatregel wordt proportioneel geacht gezien de ernst van de situatie. In de periode van de maatregel zal Avans+ naar verwachting geen nieuwe internationale studenten die verblijfsvergunningplichtig zijn kunnen inschrijven. Avans+ heeft de Commissie gegarandeerd alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de huidige studenten in de gelegenheid worden gesteld hun opleidingstrajecten te vervolgen.

De Commissie heeft DUO, in haar rol als registerbeheerder, gevraagd de inschrijving in het gedragscoderegister van Avans+ per 15 juni 2024 door te halen.