Successful seminar

seminar-2016

 

Op 12 oktober heeft in Utrecht het seminar van de Gedragscode plaatsgevonden. Tijdens het drukbezochte evenement is uitgebreid gesproken met de onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en andere belanghebbende partijen over de werking van de Gedragscode. Het doel van het seminar was om gezamenlijk de tekst van Gedragscode te actualiseren en te verbeteren daar waar nodig. Op basis van eerdere inventarisaties bij verschillende ambtelijke overlegstructuren, gesprekken met studenten en een schriftelijke inventarisatie was een aantal onderwerpen gedefinieerd voor verbetering van de werking van de code. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in de thema’s informatievoorziening, werving, binding en internationaal onderwijs. Over deze onderwerpen zijn tijdens het seminar workshops verzorgd. Mede op basis van de uitkomst van deze dag zal de komende periode gewerkt worden aan een eindrapport en zal de tekst van de Gedragscode worden geactualiseerd. Wij zullen u hierover informeren middels deze website en via onze nieuwsbrief.

Via bijgaande links treft u de presentaties die tijdens het seminar zijn verzorgd en in de fotogalerij hieronder treft u een sfeerimpressie van de dag!
seminar-evaluatie-gedragscode-2016
internationaal-onderwijs-rug
internationaal-onderwijs-nvao
workshop-werving
workshop-binding