De Landelijke Commissie stelt zich voor. Paul Rullmann

Paul Rullmann
Vanaf deze editie van de nieuwsbrief zal telkens een commissielid zich aan u, de lezer, presenteren. Opdat u zich er van kunt overtuigen dat deze commissie, met haar buitensporig lange naam, door echte mensen wordt bevolkt en dat u iets meer beeld krijgt van de motieven en afwegingen die in het werk van de commissie een rol spelen. Ik mag het spits afbijten.

Mijn naam is Paul Rullmann (1948). Ik zit in de commissie op voordracht van de VSNU. Ik ben socioloog en heb vrijwel mijn hele leven in het Hoger Onderwijs gewerkt. Eerst vele jaren in het HBO, als docent, beleidsadviseur en daarna bestuurder. Aanvankelijk bij de SOSA, toen bij de HBO-raad, de Hogeschool Haarlem, de Hogeschool InHolland. Daarna naar het WO: vanaf 2002 tot medio 2013 als lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft.

Het Hoger Onderwijs is een dynamisch maatschappelijk veld waarin ik met veel plezier actief ben. De laatste jaren in diverse bestuurlijke functies, o.a. als voorzitter SURF, voorzitter van de commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, bestuurslid van QANU, en dus ook commissielid van de Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student.

De LC Gedragscode is een belangrijke commissie. Ze is de vrucht van zelfsturing. Met de groeiende internationalisering van het Hoger Onderwijs hebben hogescholen en universiteiten, publiek en privaat, zich gerealiseerd dat het collectieve beeld van Nederland als aantrekkelijk studieland wordt beïnvloed door elke afzonderlijke actor. Dat kan in positieve zin (een vlaggenschip straalt af op het totaal), maar ook in negatieve zin (één rotte appel..). Daarom hebben de instellingen gezamenlijke een gedragscode opgesteld om aan te geven wat ze onder een goede benadering van internationale studenten verstaan. De code is breed opgezet: het gaat om werving, informatievoorziening, serviceverlening, klachtenprocedures, kwaliteit van de studie e.d. De code helpt om te formuleren wat instellingen met elkaar belangrijk vinden en helpt om corrigerend op te kunnen treden waar de gedragsregels geschonden worden. Voor dat laatste is er de landelijke commissie. Ze behandelt klachten van studenten, medewerkers en instellingen. De commissie is de hoeder van de code. Hoe minder de commissie in actie hoeft te komen, des te beter is het. Gelukkig is dat ook de praktijk.