Gedragscode Internationale Student, Tien jaar succesvolle zelfregulering

Graag attenderen wij u op het artikel Gedragscode Hoger Onderwijs, Tien jaar succesvolle zelfregulering dat in nummer 3 is verschenen van het vakblad Hoger Onderwijs Management. In het artikel wordt de werking en achtergrond van de Gedragscode beschreven, waarna vervolgens wordt ingegaan op de evaluatie die in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden met als eindresultaat een nieuwe versie van de Gedragscode die per 1 september 2017 in werking zal treden. In het artikel leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Lees hier het artikel: Gedragscode Internationale Student 10 jaar succesvolle zelfregulering

Voor meer informatie over het tijdschrift verwijzen wij u naar de website: www.homanagement.nl Het vakblad bevat vakinformatie over hoger onderwijs, wetenschap en academische ziekenhuizen, zoals de WHW, de WSF2000, onderliggende regelgeving, verdragen, toelichtingen, toelichtende commentaren en internationale informatie. Hoger onderwijs en Wetenschap enerzijds en Studiefinanciering anderzijds worden als aparte kennisdomeinen beschouwd met ieder hun eigen redactie.