Richtlijnen Gedragscode inzake COVID-19

Naar aanleiding van de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden heeft de Landelijke Commissie richtlijnen opgesteld over de toepassing van enkele bepalingen van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Op 22 juli 2020 zijn de richtlijnen geactualiseerd. Het gaat om de mogelijkheid tot het afleggen van de verplichte taaltest Engels, de toepassing van een verschoonbare reden in het geval van studievertraging door de getroffen maatregelen en om de beoordeling van de studeerbaarheid in geval van voorwaardelijke toelating tot de masteropleiding. De Landelijke Commissie verwacht met de richtlijnen de vragen van de onderwijsinstellingen te kunnen beantwoorden. Om tot deze richtlijnen te kunnen komen heeft er veelvuldig afstemming plaatsgevonden tussen de Landelijke Commissie, de NRTO, Vereniging Hogescholen, VSNU, de ministeries van OCW en J&V en de IND.

De geactualiseerde richtlijnen kunt u raadplegen onder het tabblad ‘Documenten’ en vervolgens ‘Gedragscode en reglement’.