Richtlijnen met betrekking tot artikel 4.2 en artikel 5.5 van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs

Naar aanleiding van de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden heeft de Landelijke Commissie in april 2020 richtlijnen opgesteld over de toepassing van enkele bepalingen van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Op 16 juni 2020 zijn de richtlijnen geactualiseerd. Het gaat om de mogelijkheid tot het afleggen van de verplichte taaltest Engels en de toepasbaarheid van verschoonbare redenen in het geval een student studievertraging oploopt doordat hij/zij geen onderwijs kan volgen door de getroffen maatregelen. De Landelijke Commissie verwacht met de richtlijnen de vragen van de onderwijsinstellingen te kunnen beantwoorden. Om tot deze richtlijnen te kunnen komen heeft er veelvuldig afstemming plaatsgevonden tussen de Landelijke Commissie, de NRTO, Vereniging Hogescholen, VSNU, de ministeries van OCW en J&V en de IND.

De geactualiseerde richtlijnen kunt u raadplegen onder het tabblad ‘Documenten’ en vervolgens ‘Gedragscode en reglement’.