Stand van zaken herziening taaltabel

In de notitie taaltabel en in de vorige nieuwsbrief werd bericht dat de taaltabel zoals vastgelegd in artikel 5.2 van de Gedragscode wordt herzien. De koepelorganisaties (UNL, VH en NRTO) en de Landelijke Commissie hebben bij Hobéon de opdracht belegd een onafhankelijke norm en beoordelingsprocedure te ontwikkelen. Deze instrumenten moeten het mogelijk maken dat taaltoetsen van verschillende taaltestaanbieders kunnen toetreden tot de taaltabel indien zij voldoen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden.

In het laatste bericht over de herziening van de taaltabel deelden we onder meer hoe het totstandkomingsproces eruit ziet. Grofweg kan dit proces worden verdeeld in vijf stappen, te weten:

  1. Opzetten en vaststellen certificeringsysteem
  2. Afstemmen scope beoordelingskader
  3. Uitwerken beoordelingskader en -proces
  4. Valideren, aanscherpen en vaststellen beoordelingskader en – proces
  5. Verankering norm en beoordelingskader in de tekst van de Gedragscode

 

Stappen 1 en 2 kunnen we inmiddels afvinken. Er ligt een heldere concept norm en ook de scope van het beoordelingskader is bepaald. Op het moment van schrijven legt Hobéon de laatste hand aan stap 3 het beoordelingskader en – proces, waarna stap 4 zal volgen. Helaas hebben de eerste twee stappen meer tijd gekost dan vooraf was voorzien. Dit heeft voornamelijk te maken gehad met een aantal principiële punten waarover overeenstemming moest worden bereikt door de koepelorganisaties. Hierdoor is de planning opgeschoven.

Het streven was om de norm per 1 oktober 2023 te hebben vastgelegd in de Gedragscode, deze datum zal verschuiven naar 1 januari 2024. Deze verschuiving in tijd is nauw verbonden aan stap 5, de verankering van de norm en het beoordelingskader in de tekst van de Gedragscode. Voor deze laatste stap is het noodzakelijk de procedure voor wijziging van de Gedragscode (en het daarbij horende Reglement) te volgen. Bij een wijziging moeten alle drie de koepelorganisaties en de Commissie instemmen met het voorstel. Elk van de koepelorganisaties hanteert hiervoor een eigen interne besluitvormingsprocedure, waarbij de leden moeten instemmen met de voorgenomen wijziging(en). We zijn voor deze laatste stap afhankelijk van het tijdspad van de interne procedures van de koepelorganisaties.

Uiteraard blijven we u in de tussentijd informeren over de voortgang via de koepelorganisaties, de website Gedragscode en deze nieuwsbrief. Voor vragen kun u terecht bij de verantwoordelijke beleidsadviseur van uw koepelorganisatie. Wordt uw onderwijsinstelling niet vertegenwoordigd door een koepelorganisatie dan kunt u uw vragen mailen naar het bureau van de Commissie.