Update richtlijnen Gedragscode inzake Covid-19

Naar aanleiding van de maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden heeft de Landelijke Commissie richtlijnen opgesteld over de toepassing van enkele bepalingen van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs. Op 14 december 2020 zijn de richtlijnen geactualiseerd. Het gaat daarbij om een verlenging van de richtlijn die ziet op de mogelijkheid tot het afleggen van de verplichte taaltest Engels. De richtlijn betreffende artikel 5.5 van de Gedragscode de verschoonbare redenen is niet verlengd en is alleen van toepassing voor internationale studenten die onvoldoende studievoortgang hebben geboekt in het acadamische jaar 2019-2020. De Landelijke Commissie verwacht met de richtlijnen de vragen van de onderwijsinstellingen te kunnen beantwoorden.

Om tot deze richtlijnen te kunnen komen heeft er veelvuldig afstemming plaatsgevonden tussen de Landelijke Commissie, de NRTO, Vereniging Hogescholen, VSNU, de ministeries van OCW en J&V en de IND.

De geactualiseerde richtlijnen kunt u raadplegen onder het tabblad ‘Documenten’ en vervolgens ‘Gedragscode en reglement’.