Aanvraag van de machtiging voorlopig verblijf in het kader van studie. Hoe werkt het bij de diplomatieke posten?

(tekst door Martijn van Lith senior beleidsmedewerker ministerie van Buitenlandse zaken)

Als non-EU student studeren in Nederland. De inschrijving bij de hoger onderwijsinstelling is rond, de onderwijsinstelling heeft een aanvraag voor een verblijfsvergunning bij de IND voor de student ingediend en deze aanvraag is ingewilligd. Klaar dus om naar Nederland te gaan!

Of in ieder geval, zo goed als klaar. In veel gevallen heeft de buitenlandse student een speciaal visum nodig om Nederland in te mogen reizen voor een verblijf van meer dan 90 dagen. Dit visum mvv visaheet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Als een student een mvv nodig heeft dan dient de onderwijsinstelling, als erkend referent, samen met de aanvraag voor een verblijfsvergunning ook een mvv-aanvraag in. Als deze ‘Toegang en Verblijf’-aanvraag is goedgekeurd door de IND dan geeft de onderwijsinstelling dat door aan de student. De student heeft nu 90 dagen de tijd om de mvv op te halen bij de Nederlandse vertegenwoordiging – een ambassade of consulaat-generaal – die door de onderwijsinstelling is ingevuld op het aanvraagformulier dat zij eerder naar de IND hebben gestuurd.

Via de website Netherlandsandyou.nl kan de student een afspraak maken om een aanvraag in te dienen om de mvv af te geven. In de zomerperiode kan het druk zijn met andere studenten en reizigers die een mvv of kort verblijf visum nodig hebben, het is daarom aan te raden om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de ambassade of het consulaat-generaal.

Tijdens de afspraak neemt de student de inwilligingsbrief mee die de onderwijsinstelling ontvangt van de IND. Dit is belangrijk, aangezien de Nederlandse vertegenwoordiging daarmee kan controleren of de student recht heeft op een mvv. De student levert een ingevuld mvv-afgifte formulier in, geeft zijn of haar paspoort af (en een kopie van de houderpagina van het paspoort) en één recente pasfoto. Ook worden de vingerafdrukken afgenomen van de mvv-aanvrager. Het kan zijn dat de IND verzoekt dat de ambassade of het consulaat-generaal extra documenten controleert, dit staat vermeld in de inwilligingsbrief die de IND aan de onderwijsinstelling stuurt. Deze documenten dienen meegenomen te worden naar de ambassade of het consulaat-generaal.

In een klein aantal gevallen komt het voor dat tijdens deze afspraak twijfels rijzen omtrent de student, bijvoorbeeld over de studiemotivatie. Er zal dan een interview plaatsvinden met de student, de Nederlandse vertegenwoordiging geeft naar gelang de uitkomst van het interview een advies voor heroverweging aan de IND, en de IND neemt vervolgens contact op met de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kan het advies voor heroverweging overnemen en de aanvraag stopzetten, of deze doorzetten. Pas na uitsluitsel van de IND (via de onderwijsinstelling) wordt de mvv-aanvraag stopgezet of gaat deze verder.

foto-mvv[1]

De door de student afgegeven documenten stuurt de Nederlandse vertegenwoordiging naar een back-office. Het paspoort blijft op de ambassade of het consulaat-generaal. De back-office bevindt zich in Den Haag, bij de Consulaire Service Organisatie, of bij één van de Regionale Service Organisaties in bijvoorbeeld Washington of Kuala Lumpur. De komende tijd zullen deze RSOs geleidelijk verhuizen naar de CSO. De back-office verwerkt de aanvraag en autoriseert de Nederlandse vertegenwoordiging om de mvv uit te geven. De ambassade of het consulaat-generaal print de mvv-sticker en plakt deze in het paspoort van de aanvrager. Vervolgens krijgt de student een bericht dat zijn of haar paspoort met daarin de mvv-sticker klaar ligt om op te halen. Dit proces kan twee werkweken in beslag nemen, er zit dus altijd enige tijd tussen de eerste afspraak en het ophalen van de mvv.

De student hoeft vaak geen afspraak te maken om de mvv op te halen, maar kan tussen bepaalde uren of op bepaalde dagen hiervoor terecht bij de ambassade of het consulaat-generaal. Als de student zich meldt om zijn of haar paspoort op te halen dan worden wederom de vingerafdrukken van de student afgenomen om zijn of haar identiteit te verifiëren, waarna de Nederlandse vertegenwoordiging het paspoort met de mvv uitreikt. De mvv is 90 dagen geldig, binnen deze periode dient de student naar Nederland te reizen en zijn of haar verblijfsvergunning op te halen. Nu dan echt op naar Nederland!

Tips:

  • Zorg ervoor dat besluitvorming over de toelating van studenten tijdig is en dat studenten die zijn toegelaten tot hun studie zo snel mogelijk een afspraak maken bij de ambassade of het consulaat-generaal. Het kan enige tijd duren voordat een afspraak kan plaatsvinden, en de afhandeling van een aanvraag neemt ook enige tijd in beslag. Vlak voor begin van het studiejaar nog even snel de aanvraag voor mvv-afgifte in orde maken is onverstandig.
  • Voorzie de student van alle informatie die nodig is om een aanvraag voor mvv-afgifte in te dienen. Daarom is het belangrijk om de inwilligingsbrief van de IND met de student te delen. Hierop staat ook het v-nummer van de student vermeld; dit referentienummer heeft de ambassade nodig om de MVV-aanvraag te kunnen afhandelen.
  • Een advies voor heroverweging van de ambassade of consulaat-generaal is een signaal dat niet lichtzinnig wordt afgegeven. Neem de inhoud van een heroverweging dus serieus.
  • Raadpleeg de website van de IND en van BZ (Netherlandsandyou.nl) voor meer informatie of neem contact op met het 24/7 BZ contactcenter (+31 247 247 247) voor specifieke vragen.