info@internationalstudy.nl only by appointment
Menu

Studievoortgangsvereiste en herinschrijving internationale student

De Landelijke Commissie heeft van een onderwijsinstelling een signaal ontvangen over het verzoek tot herinschrijving van een internationale non-EU student. De student was in het afgelopen jaar door diezelfde instelling afgemeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat hij niet voldeed aan het studievoortgangsvereiste. De instelling kon de herinschrijving van deze student niet weigeren, ook […]

➤ ➤ ➤

Evaluatie Gedragscode

Het afgelopen half jaar heeft voor de Landelijke Commissie grotendeels in het teken gestaan van de evaluatie van de Gedragscode. De evaluatie heeft als doel de uitvoering van de Gedragscode bij te sturen door de tekst waar nodig aan te scherpen of te verduidelijken. De Commissie ziet voor de onderwijsinstellingen als ondertekenaar en gebruiker van […]

➤ ➤ ➤

Eerste indrukken van een pas aangetreden voorzitter

In september 2015 is Joris van Bergen benoemd tot voorzitter van de Landelijke Commissie. We zijn nu een jaar verder waarin de voorzitter kennis heeft gemaakt met de verschillende bij de Gedragscode betrokken partijen, verzoekschriften en onderzoeken de revue zijn gepasseerd en waarbij een start is gemaakt met de evaluatie van de Gedragscode. U kunt […]

➤ ➤ ➤

Nieuwsbrief

Graag attendeert de Landelijke Commissie u op haar eerste nieuwsbrief, waarin zij u wil informeren over de resultaten van haar onderzoek naar het voorbereidend jaar. Zij bedankt daarvoor de instellingen, studenten alsmede Study Group en Cambridge Education Group voor hun bijdrage aan het onderzoek. De nieuwsbrief van de Landelijke Commissie is raadpleegbaar: klik hier.

➤ ➤ ➤